• Dette er et generelt ISPS kurs for brukere av ISPS områder/terminaler
  • Ved å gjennomføre dette ISPS kurset gis det tilgang til havner og terminaler i Norge
  • Gjennomførte kurs registreres i PortTools FSA med dato og kursbevis
Ta kontakt med din lokale PFSO for lokale forhold

NB: ISPS-kurs for arbeidstakere er ikke godkjent i Karmsund Havn

  • Dette er et generelt ISPS kurs for arbeidsgivere som har ansatte med tilgang til ISPS områder/terminaler.
  • Ved å gjennomføre dette ISPS kurset gis det tilgang til havner og terminaler i Norge.
  • Gjennomførte kurs registreres i PortTools FSA med dato og kursbevis. 
Ta kontakt med din lokale PFSO for lokale forhold. 


  • General ISPS course for users of ISPS areas in English.
  • Completing this course grants access to harbors and terminals in Norway.
  • Completed exams will also be registered in PortTools FSA.

Payment can be completed using PayPal or Invoice. 
Choosing invoice will result in an additional NOK 50 added to the invoice.
It is also important to enter the correct organization number of the employer.